Archive

URBANISTICKO - HMOTOVÉ RIEŠENIE Parcela sa nachádza na návrší, uprostred zahradkárskej kolónie, obkolesená zeleňou pričom poskytuje krásne výhľady k severozápadu. Tieto danosti sa stali východiskami pre umiestnenie i podobu samotnej novostavby rodinného domu. Kompaktná hmota (takmer) štvorcového pôdorysu je situovaná uprostred pozemku, na rozhraní 2 parciel, pričom svojim pootočením...

SITUÁCIA Stavba je situovaná v blízkosti južnej hranice mierne svažitej parcely, orientujúc svoj hlavný vstup k prístupu na samotnú parcelu zo severozápadu. Kompaktná pozdĺžna hmota stavby je mierne pootočená voči vrstevniciam a jej hlavná, severozápadná fasáda je rovnobežná s hranicou lesa na severozápadnej hrane parcely. Južný roh stavby...

Urbanistické riešenie Projekt sa zaoberá návrhom rekonštrukcie chaty a dostavby stodoly v juhovýchodnom svahu, na upätí Štiavnických vrchov. Parcela sa nachádza na severnom konci historicky významnej dedinky Pukanec, kedysi kráľovského banského mestečka. Vychádzame z pôvodnej figúry typickej hospodárskej usadlosti a polo-uzavretého dvora tvoreného hlavnou stavbou v tvare...

Urbanistická časť Objekt bytového domu je umiestnený čo najbližšie k južnej hrane rovinatej parcely na okraji mesta Nováky. Hlavnú, južnú fasádu lemuje cesta vychádzajúca z mesta smerom k Trenčínu. Parcela veľmi členitého a komplikovaného tvaru bola maximálne možne využitá v prospech úžitkovej plochy stavby s ohľadom na dodržanie odstupových...

Dvojpodlažná stavba situovaná na rozhraní dvoch typov území. Zo severovýchodu lemovaná kolóniou nízkych, voľne stojacich rodinných domov dedinského charakteru, zo západu zasa vysokým mestským sídliskom. Popred hlavnú fasádu prebieha frekventovaná levická dopravná tepna, ktorá tieto územia delí. Návrh na toto špecifické postavenie reaguje svojou „dvoj-tvárnosťou“. Každej strane...

Návrh tohoto dvojpodlažného rodinného domu situovaného na rovinatej parcele súvisí s jeho bezprostredným susedom – stavbou predajne, s ktorou zdieľa severozápadný múr. V rámci parcely prístupnej zo severovýchodu je dom umiestnený vzadu, za predajňou, čo mu poskytuje pocit súkromia. Dispozične je riešený v rámci dvoch zón,...

Návrh rodinnej vily situovanej na Krížnom vrchu vychádza zo špecifického miesta poskytujúceho atraktívny výhľad na široké okolie a z tvaru pozemku. Stavba je svojim  pôdorysom i umiestnením na parcele riešená tak, aby čo najlepšie využívala dostupné výhľady, no zároveň zachovala súkromie od suseda. Zároveň je...