Rodinný dom Rešica

Miesto

Rešica

Projekt

2021

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Veronika Dubinová, Ing. arch. Ondrej Palenčar

Celková úžitková plocha

344 m2

Category
Obytné stavby
About This Project

SITUÁCIA
Stavba je situovaná v blízkosti južnej hranice mierne svažitej parcely, orientujúc svoj hlavný vstup k prístupu na samotnú parcelu zo severozápadu.
Kompaktná pozdĺžna hmota stavby je mierne pootočená voči vrstevniciam a jej hlavná, severozápadná fasáda je rovnobežná s hranicou lesa na severozápadnej hrane parcely.
Južný roh stavby je mierne utopený v existujúcom teréne pričom pootočenie hmoty v synergii s klesaním terénu vytvára na severnom rohu stavby, ktorý je využitý pre čiastočné podpivničenie a pre závetrie s krytým vonkajším stáním pre 2 autá.
Návrh sa snazží stavbu situovať tak, aby nenásilne plávala v teréne obkolesená zeleňou (zamýšlaným ovocným sadom na juhovýchode, lesíkom na severozápade..)
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Dom disponuje dvoma vstupmi, a to v oboch jeho podlažiach, pričom oba sú prepojené priamym schodiskom. Priestorový koncept dáva dôraz na veľkorysý centrálny obytný priestor s prevýšením do podkrovia. Nočná zóna je rozdelená na rodičovskú a detskú časť, pričom každá z nich hmotu „uzatvára“ na jednom z jej koncov. K spálniam prislúchajú osobitné kúpeľne a ďalšie potrebné príslušenstvo. Technické a skladové zázemie poskytuje priestor v podzemnom podlaží.
Dispozícia disponuje tiež dvomi ateliérmi, resp. dielňami. Jedna je situovaná v podzemnom podlaží s priamou väzbou na exteriér, druhá zasa v podkroví s väzbou na lodžiu v severnom štíte domu. Zvláštnosťou ktorá inak pomerne tradičnú hmotu narúša su dva masívne objemy svetlíkov trčiacich skrz strechu. Jeden z nich ústi do kúpeľne, druhý presvetľuje priestor galérie pridruženej k obývacej hale, ktorá bude slúžiť ako študovňa s knižnicou.
ARCHITEKTONICKO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Špecialitou stavby je jej materiálové riešenie, ktoré do veľkej miery predurčilo aj riešenie hmotové a samotný architektonický výraz. Klientom zvolená trstinová strecha požaduje výrazný presah strechy a taktiež jej sklon. Z naturálnej palety sme vytiahli aj samotný hlavný materiál pre obvodové steny, a je ním ubíjaná hlina (cement stabilized rammed earth) Do tretice sú to výplne otvorov – drevohliníkové okná v antracitovom odtieni. Ako materiál podzemného podlažia je zvolený pohľadový betón. Spevnené exteriérové plochy sú taktiež v rôznych prevedeniach a formátoch betónu. Príjazdová cesta ktorá plynule prechádza v prestrešené stánie a závetrie dolného vstupu je navrhnutá zo
žulových kociek.