RD Ľubotice

Miesto

Ľubotice (Prešov), Slovensko

Projekt

2021

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Tomáš Sterančák, Ing. Rastislav Ildža

Celková úžitková plocha

160 m2

Category
Obytné stavby
About This Project

SITUÁCIA
Stavba je situovaná v pri severnej hrane parcely, orientujúc svoj hlavný vstup na juh. Prístup na samotnú parcelu je zabezpečený zo západu. Kompaktná pozdĺžna hmota stavby je mierne pootočená voči vrstevniciam, zároveň je rovnobežná zo severnou hranicou parcely (a približne aj potokom na južnej hrane). Umiestnenie objektu vytvára súkromie užívateľov v južnej časti parcely ktorá je prirodzene uzavretá – lemovaná líniou stromov a potokom. Vstup je krytý gánkom. Vjazd do garáže je zo západu. Návrh sa snaží stavbu situovať tak, aby nenásilne plávala v teréne obkolesená zeleňou (zamýšlaným ovocným sadom na juhovýchode, záhradou na severozápade…).

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Dom disponuje jedným hlavným vstupom od záhrady z juhu a vjazdom do garáže zo západnej fasády. Centrálnym priestorom objektu je obytná kuchyňa slúžiaca ako denná časť, ktorá sa otvára do záhrady. Západná časť domu je tvorená technickým vybavením / zázemím, dielňou a garážou. Východná časť objektu pozostáva z nočnej časti a pracovne. Vo východnom krídle domu sa nachádza priestranná chodba (so svetlovodom) spájajúca všetky miestnosti. Objekt pokrýva sedlová strecha bez presahov, ktorá ponúka dodatočné skladovacie priestory a zároveň veľkorysejší priestor v obytnej kuchyni.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Materialita objektu zámerne pracuje s úzkou farebnou paletou pre dosiahnutie kompaktného celistvého dojmu hmoty. Tá pozostáva z antracitovej hrubozrnnej fasádnej omietky, antracitovej plechovej falcovanej strechy a hliníkových okien v antracitovom odtieni. Jediným kontrastným materiálom je prírodný drevený obklad v priestore gánku (prestrešenej terasy), ktorý slúži zároveň ako závetrie vstupu. Krytina podlahy v celom interiéri je zamýšlaná ako liata leštená betónová plocha, alt. drevená podlaha.

KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE
Stavba je zamýšľaná ako obojsmerný stenový konštrukčný systém. Objekt je založený na základových pásoch. Obvodové nosné steny tvoria vápennopieskové bloky (SILKA / KM BETA) zateplené šedým polystyrénom. Výplne otvorov sú hliníkové (s polyamid/aerogel vložkou) a s izolačným trojsklom (a teplým dištančným rámikom). Prestrešenie dvojplášťovej odvetranej strechy so zaatikovým žľabom je tvorené jednoduchým krovom s vrcholovou väznicou a vrcholovými malými klieštinami. Krov je zo strany interiéru uzavretý SDK podhľadom. V priestore nad nočnou časťou pôdorysu je vytvorený ľahký pochôdzny strop z drevených trámov slúžiaci ako povala/sklad. Objekt bude vytápaný bivalentne. Primárne tepelným čerpadlom vzduch-voda, ktorého vonkajšia jednotka bude umiestnená pri severnej fasáde. Sekundárne akumulačnou pecou s krbovou vložkou umiestnenou v obytnej kuchyni.