Radové domy Súlovce

Miesto

Súlovce (okres Topoľčany), Slovensko

Projekt

2022

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Tomáš Sterančák, Ing. Rastislav Ildža

Category
Obytné stavby
About This Project

URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Obytný súbor radových domov je situovaný na severozápadnej hrane parcely, v líniii prístupovej komunikácie. Hlavné vstupy do objektov sú situované zo severu. Parcely sa otvárajú na juhovýchod s miernym terasovito stúpajúcim svahom. Obytný súbor pozostáva z 8 archetypálnych, štítovo orientovaných hmôt. Hmoty objektov mierne výškovo odskakujú, aby sa tak vyrovnali stúpaniu ulice. Umiestnenie objektov prirodzene dotvára charakter súkromných záhrad z juhovýchodnej strany, ktoré sú odseparované od prístupovej komunikácie. Predpolie jednotlivých domov je otvorené, pričom uzatvorenú hranicu tvorí až samotná stavba. Vzniká tak prívetivý kontakt s ulicou. Odskakovanie stavieb tvorí zároveň príjemné závetrie vstupu. Navrhnutým rozmiestnením umožnujeme čo najlepšie a najefektívnejšie využitie parcely s orientáciou k svetovým stranám, ale aj s ohľadom na presvetlenie, výhľady a súkromie.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Objekty disponujú jedným hlavným vstupom zo severu. Každý RD má 2 parkovacie miesta, priamo prístupné od hlavnej komunikácie. Súbor radových domov pozostáva z 8 dispozične totožných rodinných domov. Každý RD je dvojpodlažný. Na I.np sa nachádza denná zóna spolu so zázemím (technickým vybavením domu) na severe. Obývacia izba spolu s kuchyňou sú prepojené so záhradou skrz veľké presklenie s odsuvným HST portálom. Záhrada rôznej dĺžky a rovnakej šírky pokračuje až k opačnému koncu parcely. V II.np je situovaná nočná časť, pozostávajúca z rodičovskej spálne a 2 detských izieb doplnená o spoločnú veľkorysú kúpeľnu.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Materialita objektu zámerne pracuje s úzkou a striedmo paletou pre dosiahnutie kompaktného celistvého dojmu hmoty. Každý dom je monochromatický, teda celý „obalený“ v jednom odtieni. Pre určitú hravosť a variabilitu sú zvolené tri striedajúce sa materiálové varianty. Prvá zakrýva obvodový plášť bielou hrubozrnnou omietkou a strechu bielym falcovaným plechom. Druhá zakrýva obvodový plášť sivou jemnozrnnou omietkou a strechu sivým falcovaným plechom. Tretia zakrýva obvodový plášť odvetrávanou fasádou z dreveného latovania ktorá je použitá aj na strechu (s hydroizolačnou vrstvou skrytou nižšie). Výplne otvorov sú navrhnuté s dreveným rámom, s izolačným 3-sklom. Vstupné dvere sú hliníkové, vo farbe fasády.

KONŠTRUKČNÉ A TECHNICKÉ RIEŠENIE
Stavba je zamýšľaná ako obojsmerný stenový konštrukčný systém. Objekt je založený na základových pásoch. Obvodové nosné steny tvoria vápennopieskové bloky (SILKA / KM BETA) zateplené šedým polystyrénom. Prestrešenie dvojplášťovej odvetranej strechy so zaatikovým žľabom je tvorené jednoduchým krovom s vrcholovou väznicou a vrcholovými malými klieštinami. Krov je zo strany interiéru uzavretý SDK podhľadom. Objekt bude vytápaný tepelným čerpadlom zem-voda.