Prístavba RD Hokovce

Miesto

Hokovce

Projekt

2022

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch Tomáš Sterančák, Ing. Rastislav Ildža

Category
Obytné stavby
About This Project

SITUÁCIA
Stavba je situovaná v blízkosti severnej hranice mierne svažitej parcely, orientujúc svoj hlavný vstup k prístupu na samotnú parcelu zo juhovýchodu. Prístavba je situovaná k severnej strane existujúceho objektu RD a jej hlavná severozápadná fasáda je rovnobežná s hranicou potoka na severozápadnej hrane parcely.
Južná strana prístavby je napojená na existujúci objekt po celej svojej dĺžke. Návrh sa snaží prístavbu situovať tak, aby elegantne dopĺňala existujúci objekt a otvorila ho smerom k záhrade.

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE
Dom disponuje dvoma vstupmi, hlavným vstupom od prístupu na pozemok a vedlajším vstupom zo záhrady. Priestorový koncept prístavby nadväzuje na pôvodnú hmotu objektu, pričom prepája novovytvorený trakt s centrálnym obytným priestorom doplneným o priestor s prevýšením do podkrovia.

Objekt je funkčne rozdelený na dennú zónu, pozostávajúcu z obývacej izby a priestrannej kuchyne s jedálňou a nočnú zónu, ktorá sa nachádza v podkroví. Nočná zóna je presvetlená priestranným vikierom.

ARCHITEKTONICKO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE
Hmotu pôvodného objektu sme pôdorysne zachovali bez väčších zmien, no je výrazne zjednotená. Výrazným prínosom je výmena a rozšírenie vstupného otvoru z južnej strany. Taktiež sme otvorili podkrovný priestor presklennou fasádou vo vikieri, ktorá dodatočne presvetľuje interiér. K pôvodnej hmote objektu sme navrhli obdĺžnikovú prístavbu a tým sme rozšírili dennú zónu. Dominantným prvkom prístavby je veľkorysá presklenná fasáda, ktorá otvára priestor smerom do záhrady a zjednocuje interiér s exteriérom.
Pôvodný objekt si zachoval svoj dobový výraz, pričom dominantným materiálom je tehla. Nami navrhovaná prístavba sa snaží prepojiť modernú architektúru k pôvodnému dobovému výrazu a docieliť medzi nimi rovnováhu. Zámerom je v kombinácií s presklennou fasádou, moderným fasádnym obkladom antracitovej farby a minimalistickým výrazom pôsobiť tradične a zároveň súčasne.