Vidiecke obydlie v Pukanci

Miesto

Pukanec, okres Levice

Projekt

2021

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža

Category
Obytné stavby, Rekonštrukcie
About This Project

Urbanistické riešenie
Projekt sa zaoberá návrhom rekonštrukcie chaty a dostavby stodoly v juhovýchodnom svahu, na upätí Štiavnických vrchov. Parcela sa nachádza na severnom konci historicky významnej dedinky Pukanec, kedysi kráľovského banského mestečka.
Vychádzame z pôvodnej figúry typickej hospodárskej usadlosti a polo-uzavretého dvora tvoreného hlavnou stavbou v tvare L a malým letným domčekom, ktorý ju dopĺňa do tvaru pomyselného štvorca. K hlavnému objektu sme sa v snahe zachovať pôvodné urbanistické usporiadanie rozhodli nepristavovať žiadnu novú hmotu.

Najvýznamnejším zásahom je z urbanistického hľadiska zmena prístupu na parcelu i k novému vstupu do domu, a to obídením parcely zo severnej strany a vjazdom zo západu.
Ďalším zásahom je novostavba „stodoly“, ktorá bude slúžiť ako sklad a zároveň umelecký ateliér. Jej umiestnenie sa pokúša citlivo nadviazať na existujúcu situáciu a vytvoriť dialóg medzi „novým a starým“. Jej pootočenie i vystrčenie k juhu jasne naznačuje, ze stodola nie je súčasťou pôvodnej figúry.

Architektonicko – dispozičné riešenie
Budovu síce zachovávame v jej pôvodnom objeme, no jej dispozícia a spôsob využitia sa zásadne mení. V pôvodnom stave bolo západné krídlo využité ako obytná časť, južné zasa ako hospodárska.

Do domu sa po novom vstupuje severnou fasádou, do rohovej časti, teda medzi obe krídla. Dispozícia je vďaka tomu jasne členená na dennú a kľudovú zónu. Prístupom zo severu zabezpečujeme súkromie na samotnom dvore a tiež moment prekvapenia, ktorý nastáva prístupom na dvor naprieč stavbou, narozdiel od pôvodného riešenia prístupu priamo do dvora, od východu.

Dennú, obytnú časť, presúvame do južného krídla, ktoré poskytuje najlepší kontakt s výhľadmi, terénom i záhradou a terasou. Priestor obývacej izby i veľkej kuchyne s jedálňou sa veľkoryso otvára nahor do priznaného krovu a zároveň výrazným perforovaním východnej obvodovej steny aj do dvora na východ. Výplne týchto veľkých otvorov sú zasklené posuvnými HS portálmi, čo zabezpečuje skvelú náväznosť interiéru na terasy a dvor.

Kľudová časť v severnej časti domu zahŕňa hlavnú rodičovskú spálňu so šatníkom, vlastnou kúpeľňou a veľkým oknom s východným výhľadom a posedovým parapetom. Okrem toho je tu detská spálňu, dalšia samostatná kúpeľňa, a technická miestnosť (na pôvodnom mieste).
Nad plochou detskej izby sa nachádza jediná obývaná časť podkrovia – ďalšou spálňou a kúpeľňou.

Samostatnou kapitolou je architektonické riešenie stodoly.
Orientácia stavby poskytuje z južného presklenného priečelia a naväzujúceho prestrešeného exteriéru výhľady do údolia i čiastočný vizuálny kontakt s terasou. Jej tvar sa pohráva s najtradičnejším archetypom domu so sedlovou strechou. Rozštiepením hrebeňa strechy a znížením sklonu jednej zo strán vzniká priestor pre bazilikálne osvetlenie interiéru, ktoré do ateliéru privádza difúzne severné svetlo. Vzniknutá asymetria strechy nie je na štítovej fasáde priznaná, čím ponecháva túto obmenu nenápadnou a prekvapivou pri vstupe do interiéru.

Návrh rekonštrukcie domu, ako aj novostavby stodoly, sa snaží predovšetkým o citlivú rovnováhu medzi odvahou voči inovácii a pokorou k tradícii. Preberá čo je dobré a adekvátne reaguje na to, čo súčasným požiadavkám nevyhovuje.

Materiálové a konštrukčné riešenie
Materiálová paleta nadväzuje na tradíciu, pracuje s tým, čo stavba poskytuje a jemne ju posúva do súčasného výrazu. Južné krídlo je očistené na dreň a tieto hrubé steny sú natrené bielou farbou, čím zvýrazňujeme plastickú kresbu muriva. Severné krídlo je omietnuté hrubozrnnou, fľakatou bielou omietkou. Medzi krídlami teda vzniká iba decentný rozdiel, pričom najväčší kontrast s nimi tvorí čierna škridlová strecha. Štíty striech sú obložené dreveným latovaním. Novovytvorené otvory v stenách sú doplnené o prvok priznaného betónového prekladu. Rámy okien a dverí sú drevené. Štíty oboch krídel disponujú špecifickým riešením okna – na východe je to okno v líci fasády a výrazná šambrána z hladkej omietky, na juhu je to bezrámové okno taktiež osadené v líci steny. Výrazným prvkom je tienenie tvorené posuvnými panelmi s oceľovým rámom a dreveným latovaním.
Konštrukčný systém pôvodnej stavby nie je menený. Zmenami sú nahradenie krovu i celej strechy a úprava výšky niektorých podláh.
Dvor je lemovaný kamenným okapovým chodníkom, na niekoľkých miestach prerušeným drevenou terasou, ktorá vybieha z obytných miestností.
Stodola je riešená monochromaticky, v čiernej farbe, pričom fasáda je tvorená opaľovanými doskami a strecha plechovou krytinou. Je konštruovaná ako stĺpiková drevostavba.