Technológie

Rekuperácia

Poradenstvo

Uvedieme Vás do problematiky riadeného vetrania obytných budov a znižovania energetickej náročnosti objektov v súlade so súčasnou legislatívou (normami).

Návrh a projekcia

Individuálne riešenia na mieru priamo pre Vás. Ako podklad od Vás potrebujeme pôdorys objektu s definíciou účelu miestností (legenda).

Cenové ponuky

Ak máte záujem o cenovú ponuku, použite prosím náš formulár. Na základe Vašich parametrov sa vám ozveme.

Dodávka + Montáž

Kompletná inštalácia: v štádiu hrubej stavby rozvody, rozdeľovače.
V štádiu dokončenia – jednotky, výustky…
Dávame Vám možnosť realizovať si riadené vetranie svojpomocne pomocou nami dodaných komponentov…

Uvedenie do prevádzky

nastavenie výkonu jednotky (ventilátorov) podľa návrhu pre danú nehnuteľnosť

Záručný a pozáručný servis

PREČO VETRAŤ A REKUPEROVAŤ?

VETRANIE

Účelom je kontrolované, riadené (nútené) vetranie objektu pri ktorom privádzame čerstvý vonkajší vzduch do obytných miestností a zároveň  odvedenie odpadného vzduch z tých častí objektu, kde vznikajú škodliviny (pachy a vlhkosť), čím je zabezpečená vyššia kvalita ovzdušia v interiéri oproti vetraniu oknami.

ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE  NA VYKUROVANIE

Výhodou je nie len prísun čerstvého vzduchu a tým lepšie podmienky na bývanie, ale aj zamedzenie tepelným stratám, ktoré vznikajú  pri bežnom vetraní oknami a tým šetrenie nákladov na vykurovanie. Účinnosť rekuperačných výmenníkov je vysoká, naopak spotreba rekuperačnej jednotky je minimálna.

KOMFORT

Nevzniká efekt prudkého ochladenia v interiéri ako v prípade bežného vetrania oknami.

KVALITA VZDUCHU

Systém je vybavený účinnou filtráciou, ktorá dokáže zachytiť prach, nečistoty a peľ, ktoré by do interiéru mohli vniknúť oknami.

ZNÍŽENIE HLUKU

Otvárať okná nie je potrebné, nie však nemožné. Dom so systémom riadeného vetrania a rekuperácie je príjemne prevetraný aj pri zatvorených oknách. Okolitý hluk ostane v exteriéri.

KONTROLA VLHKOSTI

Možnosť pripojenia čidla vlhkosti a následná regulácia stupňa výkonu vetracej jednotky . Možnosť doplniť systém o potrubný zvlhčovač vzduchu.

ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI

Riadené vetranie umožňuje vetranie objektu pri zatvorených oknách, ktoré  znižujú riziko vniknutia nežiadúcich osôb do objektu počas Vašej neprítomnosti.

CHLADENIE

Riadené vetranie môže pracovať aj v letnom období. Ak je to potrebné, rekuperačný výmenník možno obísť pomocou tzv. letného bypasu. Pri požiadavke vyššieho komfortu (teplota privádzaného vzduchu) je možné realizovať  zemný výmenník tepla a tak zabezpečiť ochladenie privádzaného vzduchu.

 • 3D schéma rekuperácie

  Pre zobrazenie informácií o súčasti systému, prejdite myšou na príslušný žltý bod

 • Prívod vzduchu

  Nasávanie čerstvého vzduchu z exteriéru do rekuperačnej jednotky

 • Odvod vzduchu

  Odpadný vzduch, ktorého teplo bolo využité vo výmenníku rekuperačnej jednotky pre ohrev čerstvého vzduchu, je odvedený do exteriéru.

 • Rekuperačná jednotka

  Zariadenie pre vetranie so spätným ziskom tepla z odpadného vzduchu. Pozostáva predovšetkým z krížového výmenníka a ventilátora.

  V prípade požiadavky je možné osadiť tzv. entalpický výmenník, ktorý umožňuje prenos vlhkosti z odvádzaného vzduchu do privádzaného.

 • Stropná výustka nasávania

  Odpadný vzduch je z interiéru nasatý a odvedený do rekuperačnej jednotky, kde odovzdá svoje teplo čerstvému vzduchu a bude odvedený do exteriéru.

 • Stropná výustka prívodu

  Prostredníctvom plastových flexhadíc s antistatickou a antibakteriálnou úpravou je čerstvý, zohriaty vzduch privedený do interiéru.

 • Tlmič hluku

  Zabraňuje prenosu hluku z ventilátora rekuperačnej jednotky prostredníctvom rozvodov do interiéru.

 • Distribučný box

  Rozdeľuje privádzaný vzduch do jednotlivých vetiev a zhlukuje odvádzaný vzduch do 1 potrubia.