Sklennik

Miesto

Levice

Category
Technológie
About This Project

Priemyselný závod určený na účely intenzívneho pestovania potravín, Horúcovod 2 x 630 m, Výmenníková stanica 4 MW, STL plynovod 460 m, média sú vedené 80 m horizontálnym riadeným vrtom.