Bioplynka Dubník

Miesto

Dubník

Category
Tepelné zariadenie, Technológie
About This Project
Riešili sme využitie odpadného tepla z bioplynovej stanice na Hospodárskom dvore Dubník.
V bioplynovej stanici sú osadené dve kogeneračné jednotky s celkovým tepelným výkonom 1 MW.
KGJ sú od odovzdávacieho systému oddelené výmenníkom.
Teplo je využívané pre: vykurovanie objektov areálu, technológiu mliekarne, ďalej pre sušiareň poľnohospodárskych komodít a plánované je využitie odpadného tepla pre chov rýb.