Rodinný dom Šiklóš

Miesto

Levice - Šiklóš

Projekt

2021

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. Rastislav Ildža

Category
Obytné stavby
About This Project

URBANISTICKO – HMOTOVÉ RIEŠENIE

Parcela sa nachádza na návrší, uprostred zahradkárskej kolónie, obkolesená zeleňou pričom poskytuje
krásne výhľady k severozápadu. Tieto danosti sa stali východiskami pre umiestnenie i podobu samotnej
novostavby rodinného domu. Kompaktná hmota (takmer) štvorcového pôdorysu je situovaná uprostred
pozemku, na rozhraní 2 parciel, pričom svojim pootočením nekorešponduje s geometriou hraníc parcely,
ale otáča sa k zapadajúcemu slnku. Cieľom je vyváženie pasívnych ziskov i výhľadov a zároveň vytvorenie
adekvátnych väzieb medzi interiérom a exteriérom v jednotlivých častiach. Umiestnenie stavby rozdeľuje
pozemok na vstupnú južnú, verejnejšiu časť, a súkromnejšiu, uzavretejšiu severnú časť, v ktorej sa uvažuje
s tenisovým kurtom.

ARCHITEKTONICKO – DISPOZIČNÉ RIEŠENIE

Dom je dispozične riešený symetricky, v tvare písmena U. Hlavný vstup privádza z južného nárožia do
dolnej časti U-čka, ktorá funguje ako spojka oboch „nôh“. Nachádza s v nej pozdĺžna kuchyňa. Vo
východnej časti na kuchyňu plynuje naväzuje najväčšia miestnosť – obývacia izba s jedálňou. K nej je
pridružená menšia východná terasa, no najmä polouzavretý prestrešený exteriér uprostred U-čka. Pravá
noha obsahuje hlavnú spálňu s príslušenstvom, ľavá technické zázemie domu a detské izby na konci. Medzi
užívateľmi domu tak vzniká v prípade potreby dostatočné súkromie, no zároveň ich všetkých združuje v
átriu ktoré sa stáva absolútnym jadrom domu. Aj bez vykročenia do exteriéru funguje ako vizuálny link
naprieč domom.

MATERIÁLOVO – KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

Stavba pracuje s veľmi limitovanou paletou materiálov. Farebne je priam monochromatická, používajúc iba
stredne sivý odtieň. Použité materiály sú pohľadový betón v kombinácii s trapézovým plechom. CIeľom bolo
dosiahnúť moderný industriálny vzhľad a zároveň odolnosť a bezúdržbovosť plášťa domu. Fasádu dopĺňajú
početné presklenné výplne otvorov rámované hlinikovými rámami v zhodnom odtieni. Ostenia otvorov sú
taktiež obložené plechom.
Stavba je vďaka malým rozponom riešená ako pozdĺžny stenový nosný systém s monolitickou stropnou
doskou, bez vnútorných nosných stien. V mieste kuchyne je strop podopretý oceľovými stĺpmi.