Archive

Dvojpodlažná stavba situovaná na rozhraní dvoch typov území. Zo severovýchodu lemovaná kolóniou nízkych, voľne stojacich rodinných domov dedinského charakteru, zo západu zasa vysokým mestským sídliskom. Popred hlavnú fasádu prebieha frekventovaná levická dopravná tepna, ktorá tieto územia delí. Návrh na toto špecifické postavenie reaguje svojou „dvoj-tvárnosťou“. Každej strane...

Návrh tohoto dvojpodlažného rodinného domu situovaného na rovinatej parcele súvisí s jeho bezprostredným susedom – stavbou predajne, s ktorou zdieľa severozápadný múr. V rámci parcely prístupnej zo severovýchodu je dom umiestnený vzadu, za predajňou, čo mu poskytuje pocit súkromia. Dispozične je riešený v rámci dvoch zón,...

Návrh rodinnej vily situovanej na Krížnom vrchu vychádza zo špecifického miesta poskytujúceho atraktívny výhľad na široké okolie a z tvaru pozemku. Stavba je svojim  pôdorysom i umiestnením na parcele riešená tak, aby čo najlepšie využívala dostupné výhľady, no zároveň zachovala súkromie od suseda. Zároveň je...

Zmena jestvujúceho výrobného objektu prestavbou, prístavbou a nadstavbou na ubytovňu s kapacitou 100 lôžok, s firemným bytom a kanceláriami...