Rodinný dom Koháryho

Miesto

Levice

Projekt

2018

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch + Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža

Category
Obytné stavby
About This Project

Návrh tohoto dvojpodlažného rodinného domu situovaného na rovinatej parcele súvisí s jeho bezprostredným susedom – stavbou predajne, s ktorou zdieľa severozápadný múr. V rámci parcely prístupnej zo severovýchodu je dom umiestnený vzadu, za predajňou, čo mu poskytuje pocit súkromia.
Dispozične je riešený v rámci dvoch zón, a to dennej na prízemí a kľudovej na poschodí. Prepája ich priame schodisko umiestnené k neosvetlenej fasáde, zatiaľ čo obytné miestnosti sú orientované v prospech tepelných ziskov. Veľká obytná hala na prízemí plynule naväzuje na prekrytú terasu otvárajúcu sa do záhrady.
Výraz domu vyznáva čistotu a minimalizmus. Jednoduchá forma a jej vzťah k prvkom na fasáde sú starostlivo kompozične vyladené.
Materiálové riešenie kombinuje drevenú fasádu s bielymi prvkami oplechovania a ostením okenných a dverných otvorov.