Archive

Víťazstvo v otvorenej architektonickej súťaži návrhov Mesto Levice vyhlásilo k 22. júnu 2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach, ktorej účelom je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života...

Novo navrhnutá prístavba je inšpirovaná sakrálnou architektúrou a jej zaoblené tvary kladú značné nároky na stavebný materiál. Ytong bol zvolený pre svoju ľahkú tvarovateľnosť – pôdorysné riešenie oblúka bolo možné realizovať jednoducho a takmer bez stavebného odpadu. Ďalším kritériom bola energetická nenáročnosť budovy. Zo strany...

Stavba požiarnej zbrojnice je navrhnutá s rešpektom k urbanistickej štruktúre, ktorej je súčasťou. Pozostáva z troch artikulovaných hmôt, pričom objem hlavnej hmoty obsahujúci garáže preberá miestne typický výraz vo forme sedlovej strechy so štítovou orientáciou k ulici. K nej je pridružená štíhla hmota veže slúžiacej...