Požiarna zbrojnica

Miesto

Kalná nad Hronom

Projekt

2016

Realizácia

2020

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. Rastislav Ildža

Category
Verejné stavby
About This Project

Stavba požiarnej zbrojnice je navrhnutá s rešpektom k urbanistickej štruktúre, ktorej je súčasťou. Pozostáva z troch artikulovaných hmôt, pričom objem hlavnej hmoty obsahujúci garáže preberá miestne typický výraz vo forme sedlovej strechy so štítovou orientáciou k ulici. K nej je pridružená štíhla hmota veže slúžiacej k sušeniu hadíc a zároveň zvonice. Vedľajšia jednopodlažná hmota obsahuje zázemie pre hasičov a v zadnej zvýšenej časti spoločenskú miestnosť s kapacitou do 80 osôb. Slúži zároveň ako hlavný vstup do objektu a návštevníkov spoločenskej miestnosti privádza presvetlenou chodbou. Zadná časť parcely poskytuje v nadväznosti na spoločenskú miestnosť dvor s terasou.