Kultúrny dom Starý Hrádok

Miesto

Starý Hrádok, okres Levice

Projekt

2019

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch + Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža

Category
Verejné stavby, Rekonštrukcie
About This Project

Novostavba kultúrneho domu a obecného úradu.
návrh – jednostupňový projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby