Vinárstvo Rybník

Miesto

Rybník nad Hronom (okres Levice), Slovensko

Projekt

2020-2022

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Ondrej Palenčar, Ing. Rastislav Ildža

Category
Verejné stavby, Komerčné stavby
About This Project

Projekt rieši niekoľko rôznych funkcií v rámci areálu vinárstva: ubytovanie v chatkách, degustačnú reprezentatívnu budovu a hlavnú budovu samotnej výroby vína. Cieľom návrhu bolo čo najlepšie zapasovať  objekty do krajiny, preto sa chatky a degustácia netvária ako typické formy domov, ale skôr ako kamene rozsypané v teréne. Budova vinárstva je naopak pre svoju veľkosť utopená v terénnom zlome, ktorý využíva viacerými spôsobmi. Jednak si priestory susediace so zeminou lepšie zachovávajú vhodnú klímu, no zároveň objekt plynule svojou zelenou strechou naväzuje na okolitý terén a umožňuje tak plochu strechy využiť ako stage/pódium. Namiesto mohutného objektu je stavba reprezentovaná elegantnou a nenápadnou linkou v krajine, ktorá „podčiarkuje“ červené kamene (chatky a degu) umiestnené vyššie vo vinici.

Materiálové riešenie pozostáva z kortenového plechu na exponovaných častiach, a svetlého dreveného obkladu na krytých častiach objektov.