Administratívny + skladový objekt

Miesto

Levice

Projekt

2019

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža + Ing. arch. Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža

Category
Technické stavby, Komerčné stavby
About This Project

Prestavba skladovo – administratívneho objektu.
Návrh – projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Návrh rekonštrukcie skladovej a administratívnej haly vychádza zo zadania skĺbiť 3 rôzne funkcie: administratívne priestory pre vlastnú firmu a prenajímateľné kancelárske/predajné priestory, skladové a expedičné priestory a tiež bývanie – malý byt správcu + veľkoplošný byt na poschodí, ktorý slúži zároveň ako fotoateliér.

Rôznorodosť náplne budovy sa snažíme zjednotiť veľkorysým spoločným vstupným priestorom s recepciou, ktorý plynule prechádza do showroomu/predajne a zároveň obsluhuje všetky ostatné funkcie. Jeho cieľom je okrem prehľadnej komunikácie v rámci budovy plniť aj reprezentatívnu funkciu firmy.
Po konštrukčnej stránke dochádza k radikálnej premene stavby, nakoľko z pôvodného stavu ostáva len nosný skeletový systém a minimum vnútorných priečok. Celý obvodový plášť je nahradený.

Obvodový plášť je tvorený sendvičovým izolačným panelom čiernej farby, kladeným vo vertikálnom smere v pravidelnom rytme 1m. Čistý, minimalistický vzhľad skladovej haly je na administratívnej časti doplnený o „obkladovú vrstvu“ drevených latí s medzerami. Zjednoteniu oboch hmôt dopomáha idea „stuhy“, ktorá zväzuje, resp. obieha celú stavbu a v určitých miestach, sa podľa potreby rozširuje a vytvára prístrešok/balkón..

Najvýraznejším aditívnym stavebným zásahom v exteriéri je vytvorenie balkónu/prístrešku na južnej a východnej fasáde administratívnej časti. Balkón je konštrukčne i finančne riešený nenáročne – zo štandardných nosných oceľových „I“ profilov, ktoré stavbe navyše dodávajú industriálny výraz súčasným moderným spôsobom, ktorý považujeme v tomto prípade opodstatnený.
Dôležitou súčasťou návrhu je tiež riešenie vstupného predpolia. ktoré kultivujeme tak, aby okrem reprezentatívnej funkcie slúžilo aj pre príležitostný oddych zamestnancov.