Kultúrny dom Družba

Miesto

Levice

Projekt (Súťaž)

2017

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch + Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža, Ing. arch. Matúš Ivanič

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Category
Verejné stavby, Rekonštrukcie
About This Project

Víťazstvo v otvorenej architektonickej súťaži návrhov

Mesto Levice vyhlásilo k 22. júnu 2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach, ktorej účelom je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života mesta na jeho hlavnom námestí.

Kultúrny dom Družba je bez pochýb jednou z najkvalitnejších modernistických stavieb v Leviciach. Výrazný, no zároveň umiernený solitérny objekt má vďaka svojmu výsadnému postaveniu v rámci Námestia hrdinov, ale aj svojej estetickej kvalite, velkorysým proporciám a funkčnej typológii potenciál stať sa ikonou hrdého a kultúrneho mesta.
Zbúraním, či iným výrazným narušením hmoty domu, by Levice prišli o hodnotnú stavbu, ktorú by bolo ťažké nahradiť lepšou.