Rekonštrukcia Domu smútku

Miesto

Veľké Kostoľany

Projekt

Realizácia

Autori návrhu

Ing. arch. Gabriel Zajíček

Category
Verejné stavby, Rekonštrukcie
About This Project

Novo navrhnutá prístavba je inšpirovaná sakrálnou architektúrou a jej zaoblené tvary kladú značné nároky na stavebný materiál. Ytong bol zvolený pre svoju ľahkú tvarovateľnosť – pôdorysné riešenie oblúka bolo možné realizovať jednoducho a takmer bez stavebného odpadu. Ďalším kritériom bola energetická nenáročnosť budovy. Zo strany investora boli kladené nároky na úspornú prevádzku. Preto boli pre obvodové murivo zvolené tvárnice z tepelnoizolačnej série. Stavebná firma využila tiež služby zapožičania náradia na opracovanie tvárnic. K svojim skúsenostiam z výstavby uvádza stavebná firma Joma Stav: „Použitie Ytongu bolo výhodné hlavne kvôli pôdorysnému oblúkovému tvaru. Práca s Ytongom bola rýchla a čistá. Požičaná píla nám poslúžila pri tvarovaní oblúkového muriva. Ytong teda splnil naše očakávania.“