Archive

Urbanistické riešenie Projekt sa zaoberá návrhom rekonštrukcie chaty a dostavby stodoly v juhovýchodnom svahu, na upätí Štiavnických vrchov. Parcela sa nachádza na severnom konci historicky významnej dedinky Pukanec, kedysi kráľovského banského mestečka. Vychádzame z pôvodnej figúry typickej hospodárskej usadlosti a polo-uzavretého dvora tvoreného hlavnou stavbou v tvare...

Víťazstvo v otvorenej architektonickej súťaži návrhov Mesto Levice vyhlásilo k 22. júnu 2017 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach, ktorej účelom je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života...

Novo navrhnutá prístavba je inšpirovaná sakrálnou architektúrou a jej zaoblené tvary kladú značné nároky na stavebný materiál. Ytong bol zvolený pre svoju ľahkú tvarovateľnosť – pôdorysné riešenie oblúka bolo možné realizovať jednoducho a takmer bez stavebného odpadu. Ďalším kritériom bola energetická nenáročnosť budovy. Zo strany...

Zadaním bolo transformovať starý dom na malom pozemku na sídlo kancelárie s malou bytovou jednotkou 2+kk. Zároveň si investor prial zachovať možnosť budúcej konverzie kancelárie na bývanie. V návrhu sa snažíme citlivou prácou s charakterom a mierkou vonkajších priestorov ponúknuť špecifický zážitok užívateľa.. Silným môže byť...