Archive

Projekt rieši niekoľko rôznych funkcií v rámci areálu vinárstva: ubytovanie v chatkách, degustačnú reprezentatívnu budovu a hlavnú budovu samotnej výroby vína. Cieľom návrhu bolo čo najlepšie zapasovať  objekty do krajiny, preto sa chatky a degustácia netvária ako typické formy domov, ale skôr ako kamene rozsypané...

Dvojpodlažná stavba situovaná na rozhraní dvoch typov území. Zo severovýchodu lemovaná kolóniou nízkych, voľne stojacich rodinných domov dedinského charakteru, zo západu zasa vysokým mestským sídliskom. Popred hlavnú fasádu prebieha frekventovaná levická dopravná tepna, ktorá tieto územia delí. Návrh na toto špecifické postavenie reaguje svojou „dvoj-tvárnosťou“. Každej strane...

Nová obchodná galéria bude čoskoro stáť na levickom sídlisku Vinohrady. S vysokými požiadavkami na hospodárenie s dažďovou vodou, sme si poradilo pomerne netradične. Namiesto utilitárneho riešenia – budovania enormných podzemných retenčných nádrží, ktoré by postupne vypúšťali vodu do kanalizácie, sme zvolili pre spevnenie plochy parkovísk zatrávňovaciu...

Dvojpodlažná komerčná stavba v sebe kombinuje priestor otvorenej predajne bicyklov, servisu, zázemia pre zamestnancov, skladu a taktiež spinningu so šatňami. Stavba je situovaná v prednej (severozápadnej) časti rovinatej parcely prístupnej z ulice Koháryho a bezprostredne susedí so stavbou rodinného domu v jej zadnej (východnej) časti. Hmota...

Zadaním bolo transformovať starý dom na malom pozemku na sídlo kancelárie s malou bytovou jednotkou 2+kk. Zároveň si investor prial zachovať možnosť budúcej konverzie kancelárie na bývanie. V návrhu sa snažíme citlivou prácou s charakterom a mierkou vonkajších priestorov ponúknuť špecifický zážitok užívateľa.. Silným môže byť...

Zmena jestvujúceho výrobného objektu prestavbou, prístavbou a nadstavbou na ubytovňu s kapacitou 100 lôžok, s firemným bytom a kanceláriami...

Prestavba skladovo - administratívneho objektu. Návrh - projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Návrh rekonštrukcie skladovej a administratívnej haly vychádza zo zadania skĺbiť 3 rôzne funkcie: administratívne priestory pre vlastnú firmu a prenajímateľné kancelárske/predajné priestory, skladové a expedičné priestory a tiež bývanie – malý byt správcu...