Bikeshop Levice

Miesto

Levice

Projekt

2018

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch + Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža

Category
Komerčné stavby
About This Project

Dvojpodlažná komerčná stavba v sebe kombinuje priestor otvorenej predajne bicyklov, servisu, zázemia pre zamestnancov, skladu a taktiež spinningu so šatňami. Stavba je situovaná v prednej (severozápadnej) časti rovinatej parcely prístupnej z ulice Koháryho a bezprostredne susedí so stavbou rodinného domu v jej zadnej (východnej) časti. Hmota stavby sa odvíja od možností využitia parcely, s čím súvisí situovanie parkovacích miest vedľa nej. Vďaka tomu je hlavná fasáda odbremenená od aút stojacich pred ňou, ako to tradične býva. Priestor pred ňou je využitý v prospech prírodnej „skúšobnej“ trate pripomínajúcej downhillové či freerideové tracky. Je zaujímavým ozvláštnením ktoré takejto prevádzke pridáva na zapamätateľnosti.
Architektonické riešenie stavby sa odvíja od idei, že samotný plášť budovy sa „oblieka“ do toho čomu slúži – bicyklom. Rôzne modely bicyklov v pevnom rytme vypĺňajú „mozaiku“, čo prepožičiava hlavnej fasáde jej grafickú zaujímavosť. Namiesto generickej komerčnej stavby, ktorej výklad pojme čokoľvek, navrhujeme stavbu, ktorá je na mieru ušitá a podriadená svojmu účelu. Budova sa sama stáva výkladom a hrdo propaguje svoj obsah, ktorý sa stáva jej „dekorom“.
Materiálové riešenie kombinuje veľké presklenné časti s tektonicky usporiadanými drevenými prvkami, s antracitovými prvkami oplechovania a tmavošedou odvetranou fasádou z vláknocementových dosiek v menej exponovaných častiach budovy.