NOVOSTAVBA OBCHODNEJ GALÉRIE

Miesto

Levice, Vinohrady

Projekt

2020

Autori návrhu

Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch + Ondrej Palenčar (TRI.ŠTRNÁSŤ architekti), Ing. Rastislav Ildža

Category
Komerčné stavby
About This Project

Nová obchodná galéria bude čoskoro stáť na levickom sídlisku Vinohrady.

S vysokými požiadavkami na hospodárenie s dažďovou vodou, sme si poradilo pomerne netradične. Namiesto utilitárneho riešenia – budovania enormných podzemných retenčných nádrží, ktoré by postupne vypúšťali vodu do kanalizácie, sme zvolili pre spevnenie plochy parkovísk zatrávňovaciu dlažbu a pre zastrešenie objektov zelenú strechu. Riešenie umožní pozvoľné prirodzené vsakovanie vody priamo na pozemku a zníženie potreby nádrží na minimum. Je to nielen ekologickejšie, no dokonca lacnejšie. Dlaždice majú navyše, oproti asfaltu alebo betónu, omnoho nižšiu povrchovú teplotu, čím sa zabráni prehrievaniu okolia v letných mesiacoch.
Druhým netradičným prvkom je množstvo vysadených stromov, ktoré násobne presahuje požiadavku normy. Podstata „lesného parkoviska“ spočíva vo vysadení stromov v hustej mriežke, čím ich koruny v budúcnosti zrastú a vytvoria zelený „prístrešok“ poskytujúci príjemnú klímu pre návštevníkov aj ich auta. Stromy sú rozmiestnené v súlade s normou, ktorá stanovuje polohu stĺpov v podzemných garážach. Komfort šoférov pri parkovaní teda nebude nijako narušený.

Ak však za sto rokov obchodný dom nebude existovať, les na jeho mieste ostane. Na rozdiel od obdobných stavieb, levická obchodná galéria za sebou zanechá čosi hodnotné.
Dôležitým priestorom v celom projekte je tiež zelená plocha v ľavej časti, pred Billou. Tá môže slúžiť množstvu účelov. Štandardne by sa mohlo jednať o detské ihrisko pre návštevníkov i okolitých rezidentov a letnú terasu priliehajúcej kaviarne. Priestor ma ambíciu a potenciál stať sa hodnotným komunitným priestorom pre obyvateľov širšieho okolia.
Vieme si predstaviť, že by sa na tomto mieste dalo usporadúvať letné kino, vianočné besiedky, koncerty, promoakcie alebo alternatívne typy predaja – či už by sa jednalo o predaj vianočných stromčekov, kaprov, jarmoky alebo farmárske trhy.

Veľkou tému ktorú sme sa snažili v projekte adresovať, je vizuálny smog. Obdobné stavby typicky trpia obrovskou rôznorodosťou v štýle vizuálnej komunikácie jednotlivých prevádzok. Preto sme navrhli vizuálne jednotiacu vrstvu, ktorá vychádza z konštrukčného modulu stavby aj celého parkoviska. Rôzne spôsoby zavetrenia hravou cestou reprezentujú pestrosť prevádzok, pričom ich stále držia „pod jednou strechou“. Súčasťou opatrenia je použitie loga prevádzky výhradne v bielej farbe.

Je dôležité dodať, že kvalitný návrh by nevznikol bez osvieteného investora, ktorý sám prišiel s ambíciou postaviť obchodné centrum s pridanou hodnotou.