Archive

Hlavným cieľom riešenia je zosúladenie plánovaných investičných aktivít konkrétneho investora, vlastníka pozemkov v lokalite Levice - Nixbrod (územie pri Starej tehelni) s riešením schváleného Územného plánu mesta Levice zmien a doplnkov z roku 2009. Špecifickým účelom obstarania, je dosiahnutie spoločenskej dohody o čiastkových zmenách a v...