Archive

Riešili sme využitie odpadného tepla z bioplynovej stanice na Hospodárskom dvore Dubník. V bioplynovej stanici sú osadené dve kogeneračné jednotky s celkovým tepelným výkonom 1 MW. KGJ sú od odovzdávacieho systému oddelené výmenníkom. Teplo je využívané pre: vykurovanie objektov areálu, technológiu mliekarne, ďalej pre sušiareň poľnohospodárskych komodít a...