Archive

Riešili sme kompletnú dokumentáciu výstavby sušiarne poľnohospodárskych komodít. Hlavné technologické zariadenie je tunelová sušiareň lucerny s kapacitou 4 t/h. Zdrojom tepla je vodou chladená spaľovacia komora (kotol) na spaľovanie drevnej štiepky výkonu 4 MW. Ohrev procesného vzduchu pre sušiareň je zabezpečený vertikálnym výmenníkom spaliny / vzduch, ktorý ma...