Projektované stavby

Zoznam nami realizovaných projektov stavieb

Ing. Rastislav Ildža

autorizovaný stavebný inžinier SKSI, kategória I1, konštrukcie pozemných stavieb

Ing. Rastislav Ildža spolupracuje s viacerými projekčnými tímami (v súčasnosti najmä s Ing. arch. Matúš Ivanič, Ing. arch. Gabriel Zajíček, Ing. arch. Lukáš Ildža…) od roku 2002. Na konte má množstvo zrealizovaných projektov (časť architektonicko-stavebné riešenie), ktoré sú spracúvané v rôznych stupňoch, od architektonického návrhu až po realizačnú dokumentáciu.

Z projektov uvádzame výber:

 • REKONŠTRUKCIA BYTOVÝCH DOMOV – Bratislava
 • NOVOSTAVBA RADOVÝCH DOMOV, Kalná nad Hronom
 • NÍZKOPODLAŽNÁ ZÁSTAVBA RD A TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA – Čajkov
 • KULTÚRNY DOM – Pukanec
 • NOVOSTAVBA VÝROBNEJ HALY – Lužianky, Nitra
 • NOVOSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE – Kalná nad Hronom
 • NOVOSTAVBA DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – Račianská ul. Bratislava
 • PRESTAVBA INTERNÁTU NA DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – obec. Kalná nad Hronom
 • NOVOSTAVBA REŠTAURÁCIE S UBYTOVANÍM – Demandice
 • DOSTAVBA AREÁLU VÝROBY KÁBLOV (NOVOSTAVBA REPREZENTAČNEJ ADMINISTRATÍVNO-VÝROBNEJ a SKLADOVEJ HALY) – Trstenná
 • PRESTAVBA A PRÍSTAVBA PREVÁDZKOVO SKLADOVÉHO AREÁLU (PREDAJŇA AUTOKELLY) –Sokolovská ul., Levice
 • REKONŠTRUKCIA ŠKÔLKY – Okružná ul., Levice
 • NOVOSTAVBA PREVÁDZKOVEJ BUDOVY ŽELEZIARSTVA – Levice – Mestský majer
 • NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU – Vojenská ul., Levice
 • ZMENA FASÁDY POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU – Ku Bratke, Levice
 • REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA REKREAČNEJ CHATY – Štiavnické Bane
 • NOVOSTAVBA PREVÁDZKOVÝCH DIELNÍ – Tlmače
 • PREVÁDZKOVÁ BUDOVA – diskontné prevádzky s administratívou – Račianska ulica, Bratislava
 • NOVOSTAVBA PREZENTAČNÉHO OBJEKTU obytného súboru Zátvor II – Veterná ul. Trnava
 • PRERÁBKA BYTOV OBYTNÝ SÚBOR CUBICON – Staré Grunty, Bratislava
 • OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNICE s 200 bytmi (Cubicon II.) – 7 bytových domov s podzemnými garážami a občianskou vybavenosťou – Staré Grunty, Bratislava;
 • PREMENA OBJEKTU KASÁRNI PRESTAVBOU, PRÍSTAVBOU A NADSTAVBOU NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT, novostavba dvoch bytových domov a hotela s podzemnou garážou a občianskou vybavenosťou – Kasárenská a Vojenská ul. Levice;
 • NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU S PODZEMNÝMI GARÁŽAMI – ul. A. Trajana, Piešťany
 • NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU – mestské trhovisko, podzemné garáže, predajne, hotel – Štúrova ul., Levice
 • REKONŠTRUKCIA LEKÁRNE SALVATOR NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT (lekáreň, ambulancie, byt) – Štúrova ul., Levice
 • REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBECNÉHO ÚRADU – Bory
 • DOM SMÚTKU – Veľké Kostoľany
 • HASIČSKÁ ZBROJNICA – Tvrdošovce
 • NOVOSTAVBA 7. PODLAŽNÉHO POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU – Dunajská ul. Bratislava
 • ZATEPLENIE FASÁDY ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY – Rozmarínova ul., Levice
 • PRESTAVBA skladov na obchodné priestory – Mestký Majer, Levice
 • REKREAČNÁ CHATA – Veľká Lehota
 • NOVOSTAVBA RÍMSKO KATOLICKÉHO KOSTOLA – Suchá nad Parnou
 • PRÍSTAVBA POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU – Štúrova ul., Levice
 • NOVOSTAVBA PREDAJNE ŽELEZIARSTVA – Štúrova ul., Levice
 • ROZŠÍRENIE FARMY OŠÍPANÝCH (NOVOSTAVBA MAŠTALÍ) – Jesenské
 • NOVOSTAVBA ZÁMOČNÍCKEJ DIELNE – Chrenovec
 • NOVOSTAVBA KGJ Biomasa – Ľubica
 • NOVOSTAVBA PREVÁDZKOVO VÝROBNÉHO AREÁLU (9 hál) – Hronská ul. Levice
 • 90MW SIMPLE CYCLE POWER PLANT – Magboro, Nigeria
 • 118MW NEW COAL POWER PLANT – Karachi, Pakistan
 • 200MW KORANGI COMBINED CYCLE POWER PLANT, EXTENSION PHASE – Karachi, Pakistan.
 • NEW SIMPLE CYCLE POWER PLANT – Batangas, Philipines
 • EXTENSION BY NEW CCPP POWER PLANT (375MW) – Tashkent, Uzbekistan
 • 41,3MW CO-GENERATION POWER PLANT – Port Qasim, Karachi, Pakistan
 • 112MW COMBINED CYCLE POWER PLANT – Bucharest South, Romania
 • REKONŠTRUKCIA HISTORICKEJ BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU – Pukanec
 • REKONŠTRUKCIA REDUTY – sídla Slovenskej Filharmónie v Bratislave – Medená ul., Bratislava
 • SKLENÍK LEVICE, Priemyselný závod určený na účely intenzívneho pestovania potravín, Horúcovod 2 x 630 m, Výmenníková stanica 4 MW, STL plynovod 460 m, média sú vedené 80 m horizontálnym riadeným vrtom
 • ÚPRAVA ODVODŇOVACIEHO KANÁLU – Turá
 • OPRAVA OBJEKTOV OST – Kudláková ul., Galbavého ul., Majerníková ul., Bratislava
 • OPRAVY OBJEKTOV VSTUPNÝCH ŠÁCHT TEPLOVODU – 7 ks – Bratislava
 • NOVOSTAVBA LEZECKEJ STENY – Kasárenská ul., Levice
 • NOVOSTAVBA PRÍSTUPOVEJ A VSTUPNEJ RAMPY PRE VOZIČKÁROV- Mokrohájska ul. Bratislava
 • NOVOSTAVBA MOSTÍKA – Krškany
 • PRÍSTAVBA VÝŤAHU – MsÚ, Levice
 • VÝMENA PRÍVODU SUŠIACEHO MÉDIA – Tehelňa Ružomberok
 • STATICKÉ ZABEZPEČENIE ZÁKLADOV – Koháriho ul., Levice
 • VÝMENA OPLOTENIA A OSVETLENIA ES Štúrovo – Nana
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – ul. 29. augusta, Levice
 • REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU – ul. 29. augusta, Levice
 • NOVOSTAVBA PASÍVNEHO RODINNÉHO DOMU – Sabinovská ul., Prešov
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Modrá Harmónia
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Ružová ul., Horná Seč
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Modrá Harmónia
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Banská Bystrica, lokalita Pršianska terasa, Jaspisová ul.
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 2 – Tatranská ul., Levice
 • REKONŠTRUKCIA RODINNéHO DOMU – Chrasťová ul., Bratislava
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Veľký Ďur
 • VILA NA ŠAFRÁNOVEJ ULICI – Šafránová ul., Bratislava
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 3 – Tichá ulica, Levice
 • NOVOSTAVBA PASÍVNEHO RODINNÉHO DOMU 2 – Tichá ulica, Levice
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 2 – Bátovská cesta, Levice
 • NOVOSTAVBA PASÍVNEHO RODINNÉHO DOMU – Malá Čausa
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Tlmače
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Dolná Seč
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Horný Krížny Vrch, Levice
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Hronská ul. Horná Seč
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Družstevnícka ulica, Levice
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Svätojánska ulica, Levice
 • VILA NA MACHNÁČI – Srnčia ulica, Bratislava
 • VILA NA KOPCI – Svätojánsky Vrch, Levice
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Banská Belá, okr. Banská Štiavnica
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 1 – Tatranská ulica, Levice
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Krížny Vrch, Levice
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Krškany
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Horný Urban, Levice
 • REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU – Na Kalvárii, Bratislava
 • ZMENA EXISTUJÚCEHO RODINNÉHO DOMU PRÍSTAVBOU – Staré Predné Levice
 • REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU – Majakovského ulica, Bratislava
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 1 – Bátovská cesta, Levice
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 2 – Tichá ulica, Levice
 • VILA POD VINICAMI – Bratislava, Staré mesto
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 1 – Záhorská Bystrica
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 2 – Záhorská Bystrica
 • PRÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Luhačovická ul., Bratislava
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Bratislava, Lamač
 • NOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Borinka
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Novostvetská ul., Bratislava
 • NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU – Senec

Ing. Jaroslav Čimbora

autorizovaný stavebný inžinier SKSI, kategória I4, 520 – vykurovacie a klimatizačné zariadenia, 540 – tepelné zariadenia, 550 – plynové zariadenia

Ing. Jaroslav Čimbora pracuje v odbore od roku 1997, vlastné autorizačné osvedčenie získal v roku 2009. Na konte má množstvo zrealizovaných projektov pre všetky časti procesu výstavby. Nevyhýba sa ani nápravám na nesprávne zrealizovaných respektíve nedostatočne naprojektovaných zákazkách.

Z projektov uvádzame výber:

 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, Levice, Mestský majer, vykurovanie
 • ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, Levice, Sv. Michala, vykurovanie, strešná kotolňa, rozvod plynu
 • BYTOVÝ DOM, Bratislava, Jasovská, plynová kotolňa, solárny systém
 • BYTOVÝ DOM, Bratislava, Strečnianska, plynová kotolňa, solárny systém
 • BYTOVÝ DOM, Biskupová, vykurovanie, distribučný plynovod, rozvod plynu
 • BYTOVÝ DOM, Dudince, plynová kotolňa, solárny systém, hydraulické vyregulovanie
 • BYTOVÝ DOM, H. Vrbica, vykurovanie, distribučný plynovod, rozvod plynu
 • BYTOVÝ DOM, Rusovce, plynová kotolňa, solárny systém
 • BYTOVÝ DOM, Santovka, vykurovanie, distribučný plynovod, rozvod plynu
 • BYTOVÝ DOM ATÓM, Levice, vykurovanie, strešná kotolňa, rozvod plynu
 • DIALÝZA LV, Levice, plynová kotolňa
 • DOM KULTÚRY, Hronské Kľačany, rekonštrukcia vykurovania
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Bratislava, Račianska, vykurovanie, prípojka a rozvod plynu, projektové energetické posúdenie
 • DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, Bratislava, Strelkova, vykurovanie,  plynová kotolňa, rozvod plynu, projektové energetické posúdenie
 • EVANJELICKÁ CIRKEV – KOSTOL, FARA, Levice, rekonštrukcia vykurovania
 • HASIČSKÁ ZBROJNICA, Kalná nad Hronom, vykurovanie, plynová prípojka, rozvod plynu
 • HOTEL ATÓM, Levice, vykurovanie, strešná kotolňa, rozvod plynu
 • HOTEL LEV, Levice, vykurovanie
 • MATERSKÁ ŠKOLA, Levice, Okružná, hydraulické vyregulovanie
 • MATERSKÁ ŠKOLA, Levice, Hviezdoslavova, hydraulické vyregulovanie
 • MATERSKÁ ŠKOLA, Levice, Perecká, rekonštrukcia vykurovania, hydraulické vyregulovanie
 • MATERSKÁ ŠKOLA, Levice, Tekovská, hydraulické vyregulovanie
 • MATERSKÁ ŠKOLA, Kalná nad Hronom, rozvod plynu
 • VEĽKOSKLAD POTRAVÍN, Nitrazdroj, Levice, vykurovanie, plynová kotolňa
 • OBECNÝ ÚRAD, Čaka, rekonštrukcia vykurovania, tepelné čerpadlo
 • OBECNÝ ÚRAD, Pukanec, rekonštrukcia vykurovania, nová plynová kotolňa, projektové energetické hodnotenie
 • OBYTNÁ ZÓNA , Levice, Družstevnícka, vykurovanie, plynová kotolňa, rozvod plynu
 • OBYTNÝ SÚBOR JUH, Kalná n. Hronom, vetranie plynovej kotolne
 • PENZIÓN RÁROV, Bory, vykurovanie, kotolňa na spaľovanie peliet
 • PODHORSKÁ CHATA, Rakúsko, vykurovanie
 • POLYFUNKČNÝ OBJEKT, Levice, Čsl. armády, vykurovanie, rozvod plynu
 • POLYFUNKČNÝ OBJEKT, Levice, Čsl. armády, vykurovanie, rozvod plynu
 • POLYFUNKČNÝ OBJEKT, Levice, Čsl. armády, rozvod plynu
 • PREDAJŇA POTRAVÍN, Coop jednota, Veľké Kozmálovce, plynová prípojka, rozvod plynu
 • PREDAJŇA POTRAVÍN, Nitrazdroj, Nitra, vykurovanie, plynová kotolňa
 • PREDAJŇA náhradných dielov, Želiezovce, vykurovanie, prípojka a rozvod plynu
 • PREDAJŇA SO SKLADOVOU HALOU, B. Bystrica, Empiria, vykurovanie, strojovňa tepelného čerpadla
 • PREDAJŇA SO SKLADOVOU HALOU, Levice, Sokolovská, vykurovanie, rozvod plynu
 • PREVÁDZKOVÁ BUDOVA ŽELEZIARSTVA, Levice, vykurovanie, rozvod plynu
 • REŠTAURÁCIA, Levice, Sv. Michala, vykurovanie, rozvod plynu
 • REŠTAURÁCIA, Levice, Kpt. J. Nálepku, rozvod plynu
 • RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – FARA, Levice, plynofikácia objektu
 • ŠPORTOVÁ HALA, Levice, Fr. Hečku, vykurovanie haly a  zázemia, napojenie na OST
 • TENISOVÁ HALA, Levice, Podjavorinskej, vykurovanie
 • VILA PRI RYBNÍKU, Jur nad Hronom, vykurovanie, tepelné čerpadlo
 • VILA S ĎALEKOHĽADOM, Tekovský Hrádok, strojovňa
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Hronské Kľačany, vykurovanie, rozvod plynu
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bátovce, vetranie kotolne
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Bátovce, plynová kotolňa, plynová prípojka, rozvod plynu
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Jur nad Hronom, vykurovanie telocvične, rozvod plynu
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Rybník, vykurovanie, plynová kotolňa, rozvod plynu
 • ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Šahy, rekonštrukcia plynovej kotolne
 • ZÁSTAVBA 22 RD, Hronské Kosihy, Pasienky, distribučný plynovod s prípojkami
 • ZÁSTAVBA 12 RD, Levice, Kalvária, distribučný plynovod s prípojkami
 • ZDRAVOTNÉ STREDISKO, Pukanec, vykurovanie, rozvod plynu
 • ZDRAVOTNÉ STREDISKO, Želiezovce, vykurovanie
 • FARMA OŠÍPANÝCH, Bruty, plynová kotolňa, rozvod plynu
 • NOVOSTAVBA REPREZENTAČNEJ ADMINISTRATÍVNO-VÝROBNEJ HALY, Trstená, vykurovanie haly, rozvod plynu
 • PEKÁREŇ, T. Lužany, rozvod plynu
 • PREVÁDZKOVÁ BUDOVA ŠPEDÍCIE, D. Seč, vykurovanie, prípojka a rozvod plynu
 • PREVÁDZKOVO VÝROBNÝ AREÁL (1 hala + AB), H. Vrbica, vykurovanie
 • PREVÁDZKOVO VÝROBNÝ AREÁL (12 hál), Krškany, vykurovanie, rozvod plynu
 • PREVÁDZKOVO VÝROBNÝ AREÁL (9 hál), Levice, Hronská, vykurovanie, rozvod plynu
 • PREVÁDZKOVO VÝROBNÝ AREÁL (1 hala), Levice, areál Levitex, vykurovanie
 • PREVÁDZKOVO VÝROBNÝ AREÁL (1 hala), Levice, Mochovská, vykurovanie
 • PREVÁDZKOVO VÝROBNÝ AREÁL (3 haly), V. Kozmálovce, vykurovanie, rozvod plynu
 • SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE – EMO, Mochovce, rekonštrukcia plynovej kotolne SO 490
 • STOLÁRSKA DIELŇA, Levice, vykurovanie, kotolňa na biomasu
 • STOLÁRSKA DIELŇA, V. Ďur, vykurovanie, kotolňa na biomasu
 • 90MW SIMPLE CYCLE POWER PLANT, Philiphines, Batangas, VTL plynovod 1,2 km
 • 90MW SIMPLE CYCLE POWER PLANT, Nigeria, Magboro, fuel gas system
 • 118MW NEW COAL POWER PLANT, Pakistan, Karachi,  fuel gas system
 • HRAD MODRÝ KAMEŇ, Modrý kameň, vykurovanie
 • CNG plnenie a výdaj, Levice, plynové zriadenie
 • CTZ LV, Levice, pripojenie na distribučný plynovod
 • SKLENÍK LEVICE, Priemyselný závod určený na účely intenzívneho pestovania potravín, Horúcovod 2 x 630 m, Výmenníková stanica 4 MW, STL plynovod 460 m, média sú vedené 80 m horizontálnym riadeným vrtom
 • STL PLYNOVOD, Levice, priemyselný park Juh, rozšírenie distribučného plynovodu
 • SVD GABČÍKOVO-NAGYMAROS, Čunovo, Mošoň, Gabčíkovo, zimné opatrenie, tlakovzdušné rozmrazovanie
 • naprojektovali sme vykurovanie, plynové prípojky a rozvod plynu pre viac ako 300 rodinných domov.
Kontaktujte nás

Neváhajte opýtať sa nás na čokoľvek. Zanechajte nám email a obrátime sa na vás.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search